AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU

SIGURANŢA ALIMENTELOR

Subdiviziunea Teritorială pentru Siguranța Alimentelor

SÎNGEREI st. Gh.Asachi-33 tel.0262-2 4315

       Prin prezența, Subdiviziunea Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Sîngerei, Vă aduce la cunoștință că, în conformitate cu prevederile Legii nr.228 din 23.09.2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară, Legii nr.119 din 22.04.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar, Hotărîrea Guvernului nr.967 din 03.10.2018. Pentru aprobarea Regulamentului privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisifolia) și a Planului de acțiuni privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii ambrosia pentru anii 2019-2024, persoanele fizice și juridice, indiferent de timpul de proprietate și forma juridică de organizare, sunt obligate să efectueze cercetarea sistematică a terenurilor gestionate cu identificarea suprafețelor infectate și să realizeze măsurile fitosanitare privind eradicarea buruieneii ambrozia.

            La moment, Vă informăm și atenționăm la observarea speciei Ambrosia artemisifolia este necesar de aplicat măsuri de combatere mecanice a acestui buruiană:

•           Discuiți, Grăpați

•           Cosiți mecanic vetrele compacte cu ambrozie depe aliniamentele compacte căilor ferate, drumurilor și pe marginea parcelelor.

•           Prășiți buruiana cu sapa, în perioada de vegetație

•           Smulgeți manual plantele solitare din vecinătate

Alte lucrări sau metode specifice, aplicate în perioada de  vegetație a plantei ambrosia artemifolia.

-Tăiați cât mai scurt planta (de la suprafața solului) anual, de 4-5 ori în perioada de vegetație și prevenirea formării noilor inflorescențe, până la eradicarea totală a buruienii.

-Erbicidați, prin stropire în faza de 4-6 frunze a buruienii, cu respectarea normei de consum, a perioadei de aplicare, cu utilizarea produselor de uz fitosanitar omologate în acest scop conform  Registrului de Stat al produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților, permise pentru utilizare in Republica  Moldova       (http://www.pesticide.md/registrul-de-stat/)

Aplicare măsurilor este relevant pentru pentru fâșiile forestiere de-a lungul drumurilor, proprietate public a unităților administrativ-teritoriale, parcuri, terenuri abandonate și alte terenuri agricole care se află în gestiunea organului de administrare public locală.

Totodată, conform art.189 alin.2 al Codului Contravențional al Republicii Moldova  nr.218 din 24.10.2008, omiterea îndeplinirii la timp sau încălcarea în combaterea  dăunătorilor de carantină, a agenților patogeni ai bolilor de plante și a buruienilor, se sancționează cu amendă de la 24 la 48 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de de la 48 la 90 unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Rugăm pe Dumneavoastră să aduceți la cunoștință locuitorilor comunei și agenților economici gestionari de terenuri despre necesitatea distrugerii acestei buruieni.

Pentru informații  detailiate Vă adresați la Secția protecției plantelor, semințelor și material săditor al Subdiviziunii Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor Sîngerei pe adresa: or.Sîngerei, str. Testemițianu 1/3, tel.  0262-2-34-00.

Informația privind suprafețele depistate cu această plantă rog să o prezentați, în mod de urgență, la Subdiviziunea Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Sîngerei la tel. 0262-2-4-15,  0262-2-34-00.

 

ȘEF DTSA  SÎNGEREI                                      GOLBAN  VALERIU

 

 

Imprimare