Lettering CO2 and drawing planet earth from grass and moss. The concept of ecology, air pollution and global warming. Environmental protection

În data de 29 iunie 2021, în incita primăriei orașului Sîngerei au avut loc discuții la o masă rotundă, unde sau  abordat angajamentul orașului Sîngerei privind reducerea emisiilor de C02 în următorii 25 de ani, măsurile privind reducerea consumului de energie în instituții publice și sectorul privat, dar și rolul administrației locale în promovarea eficienței energetice. La eveniment au participat Domnul  Radu Lopotenco și familia Covalenco , specialiști din administrația publică locală împreună cu idilul orașului Arcadie Covaliov.

Domnul primar de Sîngerei a menționat: ” „Problema emisiilor de gaze cu efect de seră este una prioritară la nivel mondial, iar importanța acesteia crește odată cu intensificarea calamităților naturale, în special a secetelor. Complexitatea problemei indică asupra necesității adoptării măsurilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în toate sectoarele economiei naționale și chiar în viața cotidiană.”. Programul de dezvoltare cu emisii reduse urmează să schimbe optica politicilor publice din Republica Moldova, prin centrarea acestora pe problemele, interesele și aspirațiile oamenilor. Documentul strategic despre care sa discutat pune accentul pe măsurile și principiile economiei verzi: eficiență energetică, dezvoltarea surselor regenerabile de energie, utilizarea tehnologiilor performante de producere a agriculturii conservative, împăduriri și managementului eficient a deșeurilor.

Aprobarea Programului de dezvoltare cu emisii reduse în orașul Sîngerei e una din condițiile care ar deschide accesul către finanțare din partea Fondului Verde pentru Climă.

Imprimare