NOTĂ INFORMATIVĂ

Privind veniturile și cheltuielilie ÎM „Piața Comercială Sîngerei”

 

        Întreprinderea  Municipală  Piaţa Comercială Sângerei  în urma activităţii  pe parcursul anului 2018  a obţinut  venit  în sumă de 5628 lei faţă de anul 2017 unde întreprinderea a obţinut venit  în sumă de 3647 lei .

    În anul 2018 , ca şi în fiecare an ,în  lunile de  iarnă , întreprinderea  obţine  venituri  diminuate faţă de lunile următoare , din cauza  temperaturilor joase , incepînd cu lunile de primavara –vară  situaţia  se schimbă  puţin  , dar totuş sunt deficultăti ,cauza fiind plecarea patentarilor la muncă  peste hotare pe o perioadă de 2-  3 luni  .

                                        

2017                                               2018                             %

Ianuarie                26557,88 lei                                         28482,10    lei                    107,2

Februarie             29619,57lei                                             26985,84 lei                    91,1

Martie                  37373,25 lei                                           33582,09  lei                     89,8

Începînd  cu lunile de primăvară  situaţia puţin se îmbunătăţeşte:

                                       

2017                                                2018                               %

Aprilie                 35574,18      lei                                       41383,34 lei                       116,3

Mai                      35320,43     lei                                      40555,84   lei                       114,8

Iunie                    34709,18   lei                                       38578,33    lei                       111,1 

Iulie                     35107.51    lei                                       40151,68   lei                       114,3                                     August               39792.09     lei                                       44611,26   lei                        112,1                    

Septembrie       37339.18     lei                                      40200,00   lei                        107,6

Octombrie         35947,51    lei                                       39163,34   lei                        108,9

Noiembrie          35365,84    lei                                      37177,52   lei                        105,1

Decembrie         34102,09    lei                                      35460,01   lei                        104,0

 

T O T A L             416808,31  lei                                     446331,35  lei                       107,1  

                                                                                                                                                                                                                                                          

    Conform  bilanţului contabil  pe  anul  2018  întreprinderea  a obţinut  profit  în sumă de 5628  lei  ,                   faţă de perioada  corespunzătoare  a anului precedent  unde  s-a  obţinut profit  în sumă de 3647 lei  pîna la impozitare .Cheltuelile administrative   sau mărit   faţă de anul 2017 cu  27941 lei, iar alte cheltueli  din activitatea operaţională sau micşorat cu 398 lei.

                                     

         2017                                                   2018                                         %   

Venituri                            416808,31   lei                             446331,35   lei                           107,1

Costul vînzărilor                47880        lei                                47880,00  lei                           100

Cheltueli administrative  361240      lei                              389181,0    lei                           107,7

Alte cheltueli                         4041       lei                                3643,0      lei                           90,1

 Veniturile  din prestări servicii  în anul 2018 sau marit cu 7,1%  faţă de anul 2017 .

 Din cauza  lipsei mijloacelor circulante proprii  datoriile comerciale faţă de anul 2017 sau  mărit.

                                 

           2017                                           2018                                    %

Datorii comerciale                 3899  lei                                    5568     lei                        142,8

 În schimb datoriile privind asigurările sociale  şi medicale  sau micşorat , iar datoriile  faţă de buget  sau micşorat puţin.

                                                       2017                                         2018                                                                               Datorii privind asigurările sociale  şi medicale

                                                12489  lei                                5693 ,00 lei                       45,6    

 

 

Datorii către buget             16708  lei                                    12318    lei                      73,7

 

 

Cheltuelile totale pentru  anul 2017 constituie suma de 413161 lei faţă de   440704 lei ale anului 2018 sau cu 27543 lei mai  mult   ori  106,6 % faţă de anul 2017.

Din cheltuelile totale

Taxa de piaţă  constituie                  47880  lei                                                             10,86 %                                       Salariul lucrătorilor                         267220 lei                                                                60,63%

Medicina asigurată                          12025  lei                                                                  2,73%                Contribuţii sociale                            57484  lei                                                               13,04%

Servicii internet                                  1500  lei                                                                0,34 %

Servicii telefonie mobilă                   2844  lei                                                                 0,65 %

Servicii bancare                                   1697 lei                                                                 0,38 %

Apă  potabilă                                       3120  lei                                                                  0,7 %

Canalizare                                              936  lei                                                                    0,2%

 Energie electrică                                8550 lei                                                                  1,94 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Materiale pentru sanitarie               2332  lei                                                                   0,53%                              Marfă cancelarie                                   435  lei                                                                    0,1%

Material derapant                                 483  lei                                                                   0,1%

Hirtie  pentru aparatele de casa        1085 lei                                                                   0,3%

Scoaterea raportului ap .de casă          140 lei                                                                0,04%

 Impozit amenajarea teritoriului        1725 lei                                                                  0,4%

Servicii poştale                                          49  lei                                                                0,01%

 Schimbarea orei                                     204  lei                                                               0, 04%

Arenda încăperii                                 3430    lei                                                                 0,77%

Penalităţi                                               213      lei                                                               0,05%                       

Impozit  imobiliar                                  1481  lei                                                                0,34%

Reparaţia  aparatelor de casa                974 lei                                                                 0,22%

Deservirea tehnică a apar. casă             660 lei                                                                 0,15%

Uzura mijloacelor fixe                          10176 lei                                                                2,31%

Facturi fiscale                                            138  lei                                                               0, 03%

Amortizarea obiectelor mică valoare  7479 lei                                                                  1,7%

Materiale pentru reparaţia util. San   2053 lei                                                                 0,46%

Încărcarea cartuşului                                 83 lei                                                                 0,01%

Impozit poluarea mediului                     1930 lei                                                                0,44%

Deplasări                                                     173 lei                                                                 0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Materiale de construcţie                       2205 lei                                                                   0,5%

Total                                                       440704 lei                                                                 100 %

    

   Întreprinderea nu  are surse financiare pentru a îndeplini modificările  cu privire la  mărirea salariului minim,plata pentru  1 (una) oră lucrată din  01 mai 2018  constituie 15,44 lei sau 2610 lei lunar.

   La întreprindere  muncesc  paznicii cu salariul de 1650,00 lei  lunar sau 9,76 lei ora cu ziua necompletă de lucru ,maturătorul  1200 lei lunar  sau 7,10 lei ora cu ziua necompletă de lucru,perceptorul 1750 lei  sau 10,36 lei ora cu ziua necompletă de lucru.

Din 01 martie  2019 întreprinderea majorează foarte puţin salariul lucrătorilor .

   Odată cu majorarea salariului evident se vor mări si cheltuelile.

Dacă analizăm  salariul paznicilor pentru  un an de  zile de exemplu 2018

 :el constituie 72015,25 lei ,medicina asigurată -3240,68 lei, contribuţiile sociale15569,33 lei  faţă de venitul pentru servicii pază anul 2018-71162,76 lei ,venit curat fara tva.  Salariul maturătorului  a constituit  anual suma de 18034,69 lei,medicina asigurată 811,56 lei ,contribuţii asigurări sociale 3861,54 lei.  Numai aceste cheltueli  de plată a salariului şi plăţilor în buget constituie 113533,05 lei faţă de venitul servicii pază si curăţenie 72015,25 lei . De aici rezultă că costul serviciilor de pază şi curăţenie costă 64,70lei ( 113533,05:12 luni =9461,08 lei , 9461,08 lei : 144 butice =64,70 lei ) , iar pentru a acoperi cheltuielile  salariale prezente  ale paznicilor si a măturătorului nemaivorbind de marirea salariului minim pînă la 2610 lei conform  legii şi a cheltuelilor pentru  evacuarea deseurilor ,plata  pentru poluarea mediului  –  total  138386,93 lei , acest serviciu trebuie să coste 80 lei iar pentru a mai obţine ceva venit acest serviciu ar trebui să coste 100 lei , fiindcă la moment aceste  cheltuieli se acoperă din venitul prestări servicii  din cauza că costul serviciilor susmenţionate  sunt în mărime de 50 lei.

ÎM  Piaţa Comercială Sîngerei  a calculat şi achitat următoarea  taxă de piaţă  în ultimii 6 ani:

              

                2012         –         59331 lei

                2013         –         64000 lei

                2014         –         scutire

                2015         –         80480 lei

                2016         –         56030 lei

                2017         –         47880 lei

                2018         –         47880 lei

          Din trimestrul 2 al anului 2016 taxa de piaţă sa micşorat în urma actualizării şi formării bunului imobil prin divizarea planului cadastral cu n 7401515165,  datorită micşorării  teritoriului pieţii. La   jumătate de an   al anului 2017  suma taxei sa micşorat  cu  8150 lei , această  micşorare de taxă   este şi anuală faţă de anul 2016.

  După  analiza dată, dacă mărim salariul lucrătorilor conform legii  şi  nu întreprindem masuri  în anul 2019 de marire a locului de comerţ si micşorare a taxei de piaţă  întreprinderea    va primi venituri diminuate faţă de anul 2018   şi  nu numai din cauza taxelor  nemajorate ,dar  şi din cauza  închiderii temporare a gheretelor pe timp de iarnă din cauza lipsei cumpărătorilor şi a temperaturilor joase  ,dar și pe timp de vară – patentarii plecînd peste hotare  .

 Totodată din lipsa mijloacelor circulante întreprinderea nu se poate dezvolta ( reparaţie,construcţie).

     După mărirea locului de comerţ  cu un leu se va majora si venitul cu 0.83 lei de la fiecare   loc de comerţ   în fiecare  zi  fără TVA( venitul din prestări servicii pentru anul 2018 a constituit 338415,57lei).

     Dacă  analizăm rezultatul   prestări  servicii viceu pe anul 2018 ,observăm că  întreprinderea obţine venit . Venitul din prestări servicii viceu constituie 36753,32 lei ,cheltuielile salariale  şi a plătilor în buget constituie     21987,62 lei, cheltueli pentru deţinerea serviciilor viceu  10129,67  lei fară cheltuielile  energiei electrice. Total cheltueli 32117,29 lei. Venit  obţinut fară cheltueli  de energie electrică în sumă de 4636 lei.  Venitul fară cheltuelile de energie electrică din prestări servicii viceu a fost folosit pentru acoperirea  altor cheltueli  ale întreprinderii . Mai sus  sa menţionat  că întreprinderea nu are surse financiare proprii pentru reparaţie, aici este cazul de a repara  capital clădirea viceului  unde trebuiesc surse financiare majore.   

    Reeşind din  situaţia  financiară  şi din analiza calculelor  întreprinderea nu are mijloace circulante pentru a îndeplini Hotărirea Guvernului  în privinţa majorării salariului minim, dacă întreprinderea va majora salariul lucrătorilor ,rezultatul activităţii va fi negativ.

           Analizind cum sunt amplasate pieţile in raionul Sîngerei  observăm că în ultimul timp populaţia din cauza lipsei mijloacelor băneşti preferă de a procura marfă  de la pieţile  din apropierea locului de trai ,economisind plata pentru  biletul de  călătorie tur –retur, iar o parte de populaţie a oraşului Sîngerei   şi satului Bilicenii Vheci  preferă de a procura  marfă de la piaţa din or. Bălţi şi  supermarchetului Linela , magazinului  Econom ,pieţii  Buburuza.

         În prezent  activează  pînă la 69 % din gheretele  amplasate  pe teritoril pieţii . În urma discuţiilor cu  patentarii  cauza   că nu activează    este  lipsa cumpărătorului  si  timpul nefavorabil

pe timp de iarnă.

        Din  cele menţionate in raport  ÎM  Piaţa Comercială Sângerei   vine cu rugămintea de a  majora serviciile de pază de la 30 lei la 70 lei per gheretă,plata pentru curăţenie  de la 20 lei la 30 lei  lunar si plata pentru servicii viceu de la 2 lei la 3 lei  şi venitul  net de 4910,13 lei după impozitare pentru anul 2018 sa fie folosit la dezvoltarea intreprinderii.

 

 

 

Directorul                                                                                                                                                                                       Î.M. „Piaţa Comercială Sîngerei”                                                                                Popa Aureliu

Imprimare