ȘEDINȚA CONSILIULUI DIN 21.06.2019

 

Ordine de zi:

 

 1. Privind modificarea Deciziei nr.8/2 din 28.11.2018 ,, Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei or. Sîngerei pentru anul 2019 în a doua lectură”. Raportor:

       Eleonora Andriuţă, contabil-şef.

 1. Privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi de epurare a apelor uzate furnizate de ÎMDP,,Apă-Canal” Sîngerei. Raportor:Mihail Bîrliba, director ÎMDP,,Apă-Canal”.

 2. Cu privire la utilizarea profitului net obţinut în anul 2018 de către ÎMDP,,Apă Canal”. Raportor: Eleonora Andriuţă, contabil-şef.

 3. Cu privire la utilizarea profitului net obţinut în anul 2018 de către ÎM ,,Piaţa Comercială Sîngerei”. Raportor: Eleonora Andriuţă, contabil-şef.

 4. Cu privire la utilizarea profitului net obţinut în anul 2018 de către ÎM ,,Termogrup servicii”. Raportor: Eleonora Andriuţă, contabil-şef.

 5. Cu privire la instituirea comisiei privind atribuirea prin concurs a serviciilor regulate de transport rutier pe teritoriul oraşului Sîngerei. Raportor: Afanasiev Galina, jurist.

 6. Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare selectivă a terenurilor proprietate publică a UAT Sîngerei. Raportor: Ion Borş, specialist superior.

 7. Cu privire la privatizarea unor loturi pomicole. Raportor: Ion Borş, specialist superior.

 8. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietate publică şi înregistrarea lor la Serviciul Cadastral Teritorial Sîngerei al IP,,Agenţia Servicii Publice”. Raportor: Ion Borş, specialist superior.

 9. Cu privire la includerea terenurilorÎntovărăşirii Pomicole ,,Merişor” în intravilanul localităţii oraşului Sîngerei. Raportor:Ion Borş, specialist superior.

 10. Cu privire la atribuirea denumirii unei noi străzi din oraşul Sîngerei. Raportor: Ion Borş, specialist superior.

 11. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă. Raportor:

       Eleonora Andriuţă, contabil-şef.

 1. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat cu nr.1304/OT1 – 530 din 15.05.2019. Raportor: Ion Borş, specialist superior.

 2. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat cu nr.1304/OT1 – 531 din 15.05.2019. Raportor: Ion Borş, specialist superior.

 3. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat cu nr.1304/OT1 – 532 din 15.05.2019. Raportor: Ion Borş, specialist superior.

 4. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat cu nr.1304/OT1 – 401 din 15.04.2019. Raportor: Ion Borş, specialist superior.

 5. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat cu nr.1304/OT1 – 402 din 15.04.2019. Raportor: Galina Afanasiev, jurist.

   

 6. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului orăşenesc Sîngerei pentru trimestrul III al anului 2019.Raportor: Lucia Baciu, secretarul Consiliului orăşenesc.

   

 7. Cu privire la expunerea la licitație „cu strigare” a bunurilor imobile. Raportor: Ion Borș, specialist superior.

Imprimare