Persoanele care vor beneficia de ajutorul de şomaj unic

Prin Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale nr. 25 din 5 mai 2020 s-a stabilit acordarea ajutorului de şomaj unic în cuantum de 2775 lei în perioada stării de urgenţă pentru următoarele categorii de persoane:
— titularilor patentei eliberate conform Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr.93/1998, care deţin patenta valabilă la data declarării stării de urgenţă (17.03.2020);

— persoanelor fizice care desfăşoară activităţi conform capitolului 102 din Titlul II al Codului fiscal (desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepţia mărfurilor supuse accizelor));

— persoanelor fizice care desfăşoară activităţi conform capitolului 103 din Titlul II al Codului fiscal (desfăşoară activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal).

Condiţia de acordare a ajutorului de şomaj unic este că persoana ce se încadrează în una din categoriile menţionate în luna martie 2020 nu a realizat venit asigurat.

Ajutorul de şomaj unic se stabileşte de către Casa Naţională de Asigurări Sociale. Nu este necesar ca persoana să depună cerere pentru acordarea ajutorului de şomaj unic.

Ajutorul se achită de către CNAS prin intermediul prestatorilor de servicii de plată, inclusiv Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei”.

Pentru plata ajutorului de şomaj unic, CNAS va efectua transferul mijloacelor băneşti pe data de 12 mai 2020 şi, din această dată, beneficiarii pot să se adreseze la orice oficiu poştal cu buletinul de identitate.

Sumele ajutorului de şomaj unic se achită beneficiarilor până la 30 iunie 2020.

Imprimare