Comisia pentru Situații Excepționale locale Sîngerei

 

DISPOZITIA nr. 10 din  05.05.2020

 

Cu privire la acordarea ajutorului material în perioada stării de urgență.

 

            În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, punctele 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, Dispozițiile nr.1-24 al CSE al RM,  Decizia Consiliului orășenesc nr.1/2 din 28.02.2020, cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2020 în a doua lectură, în legătură cu necesitatea deplasării persoanelor cu grad de dizabilitate în or.Bălți  pentru proceduri de hemodializă, cît și adresările familiilor socialment vulnerabile privind acordarea ajutorului material pentru alimentația copiilor sugari,  Comisia pentru Situații Excepționale Sîngerei,

 

DISPUNE:

 

 1. Se permite alocarea a cîte 750 lei persoanelor cu grad de dizabilitate pentru deplasarea în or.Bălți la Centrul „BB-Dializă” Bălți, pentru proceduri de hemodializă, lista se anexează(anexa 1). Sursele financiare sînt destinate pentru achitarea transportului de ocazie.

 2. Se permite alocarea mijloacelor bănești pentru procurarea alimentației pentru 4 copii sugaridin familii socialment vulnerabile, lista se anexează(anexa 2).

 3. Se transmit cu titlu gratuit ÎMSP „Centrul Medicilor de Familie Sîngerei” și ÎMSP „Spitalul Raional Sîngerei” cîte un termometu multifuncțional în sumă de 1700 lei fiecare.

 4. Sursele necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi alocate din fondul de rezervă a primăriei orașului Sîngerei.

 5. Prezenta dispoziție și actele confirmative vor fi înaintate spre examinare și aprobare la ședința ordinară a Consiliului orășenesc.

 6. Prezenta Dispoziție întră în vigoare din momentul emiteriiși se publică pe pagina oficială a primăriei.

   

   

   

  Primarul orașului Sîngerei                                                                Arcadie COVALIOV

  Președinte al Comisiei

   

Imprimare