REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL SÎNGEREI

PRIMARUL ORAŞULUI SÎNGEREI

 

DISPOZIŢIA   nr. 50

18.05.2020                                                                                                                or.Sângerei

 

Cu privire la convocarea şedinţei

extraordinare a consiliului orăşenesc Sîngerei.

 

În temeiul Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.16 și art.32,  în legătură cu problemele stringente apărute în cadrul primăriei cum ar fi:corelarea bugetului, permisiunea elaborării proiectului de execuție  pentru extragerea rocilor sedimentare neconsolidate(argilă), alocarea terenului în vederea efectuării lucrărilor de reabilitare a învelișurilor de ierburi și altele,   DISPUN:

 

 1. A convoca şedinţa extraordinară a Consiliului orăşenesc Sîngerei pe data de 22.05.2020, la ora14.00,în sala de şedinţeaprimăriei (et.1), cu ordinea de zi:

  1. Cu privire la  atribuirea unui mandat de consilier  și operarea modificărilor în Comisiile consultative de specialitate. Raportor: Lucia Baciu, secretarul Consiliului orășenesc.

  2. Privind modificarea Deciziei nr.1/2 din 28 .02.2020,,Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei or. Sîngerei pentru anul 2020 în a doua lectură”. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef.

  3. Cu privire la confirmarea alocării surselor financiare din bugetul local în perioada stării de urgență. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef.

  4. Cu privire la transmiterea din proprietatea Primăriei or. Sîngerei în gestiune economică ÎMDPGCL Sîngerei a utilajului tehnic. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef.

  5. Cu privire la completarea Anexei nr.13 din Decizia Consiliului orășenesc Sîngerei nr.1/2 din 28.02.2020 „Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2020 în a doua lectură”.

  6. Cu privire la  casarea plantaţiei perene. Raportor: Ion Borș, specialist.

  7. Cu privire la alocarea terenului în vederea efectuării lucrărilor de reabilitare a învelișurilor de ierburi. Raportor: Ion Borș, specialist.

  8. Cu privire la permisiunea elaborării proiectului de execuțiepentru extragerea rocilor sedimentare neconsolidate(argilă) de către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” pentru reabilitarea drumului național R6 Chișinău-Orhei-Bălți. Raportor: Ion Borș, specialist.

  9. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietatepublică și înregistrarea lor la Serviciul Cadastral Teritorial Sîngerei al IP„Agenția Servicii Publice”. Raportor: Ion Borș, specialist.

  10. Cu privire la inițierea procedurii de formare prin separare a bunului imobil cu număr cadastral7401519.144 cu suprafața totală de 0,0695 ha. Raportor: Ion Borș, specialist.

 2.  Controlul executării prezentei dispoziţii se pune în seama dnei L.Baciu, secretarul consiuliului orăşenesc.

   

   

Primarul  al orașului Sângerei                                        Arcadie COVALIOV

 

Imprimare